KOBİ Nedir?

KOBİ Nedir?

KOBİ kelimesinin açılımı yani anlamı Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilebilmesi ve KOBİ Kredi ve KOBİ Destek Paketleri haklarından yararlanabilmesi için hem yapısal hem de mali birtakım özelliklere uygun olması gerekmektedir.

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için çalışan sayısının 250 kişiden az ve yıllık 40.000.000 Türk Lirası’nı aşmayacak şekilde mali bilançoya sahip olması gerekmektedir. KOBİ işletmeleri de kendi aralarında ayrılmaktadır.

Hangi işletmeler KOBİ sayılır?

Mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta ölçekli işletmeler KOBİ sınıflarındandır.

  • Mikro İşletmeler: Yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 3 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve 10 kişiden az çalışana sahip olan işletmelerdir.
  • Küçük İşletmeler: Yıllık satış hasılatı ya da bilançosu 25 milyon Türk Lirası’nı aşmayacak şekilde olan ve 50 kişiden az çalışana istihdam sağlayan işletmelerdir.
  • Orta Ölçekli İşletmeler: Yıllık satış hasılatı ya da bilançosu 125 milyon Türk Lirası’nı aşmayacak şekilde olan ve 250 kişiden az kişiye istihdam imkanı sağlayan işletmelerdir.

KOBİ’ler Ne Yapar?

KOBİ varlıklarıyla ekonomi de önemli bir konuma sahiptirler. KOBİLER ne iş yapar sorusuna verilecek cevaplar şu şekilde listelenebilir;

  • Daha az oranda yatırım ile daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar,
  • Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar,
  • Teknolojik yeniliklere yapısı itibariyle daha yatkındırlar,
  • Büyük sanayi kuruluşlarının destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak varlıklarını sürdürürler,
  • Ferdi tasarruflara yönelirler,
  • Yapıları ve çalışma standartları olarak ekonomik dalgalanmalardan daha az oranda etkilenirler.

KOSGEB KREDİ

KOSGEB kelimesinin açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Yeni bir iş kurmak isteyen kişiler veya mevcuttaki işini geliştirmek isteyenler KOSGEB Kredi ve KOSGEB Destekleri sayesinde bu isteğini gerçekleştirebilir.

KOBİ Destek Paketi

CAG Logistics KOBİ’lere destek olmak maksadıyla Yol Arkadaşım – KOBİ Destek Paketi kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya detaylarını öğrenmek ve kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya ile KOBİ’lerin yükü hafifleyecek ve KOBİ’ler bir yıllık taşıma masraflarından %3’e varan oranlarda geri ödeme imkanı elde edecek.

Other Languages