Tehlikeli Madde Kodları

Tehlikeli Madde Taşımacılığı hizmetimizden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir? adlı blog yazımızı okuyarak, konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

TEHLİKELİ MADDE KODLARI

Patlayıcılar

SINIF 1. PATLAYICILAR
Patlayıcı maddeler ve nesneler
Örnek: Havai fişekler, Fünyeler, TNT, Dinamit vb.
Patlama riski ve yanıcılığına göre alt sınıflara ayrılmaktadır.

Yanıcı Gazlar

SINIF 2.  GAZLAR
Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş gazlar
Örnek: Asetilen, Etan, Metan, Etilen, Hidrojen vb.

Yanıcı Özelliği Olmayan Gazlar

SINIF 2.1. YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
Yanıcı değil ama ısı aldığı zaman genleşip patlayabilir.
Örnek: Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava gazı, Oksijen vb.

Zehirli Gazlar

SINIF 2.2. ZEHİRLİ GAZLAR
Salınımı durumunda zehirli olan gazlar
Örnek: Amonyak, Flor, Klorit, Karbon Monoksit vb.

Yanıcı Sıvılar

SINIF 3. YANICI SIVILAR
Yanma noktası, 180 ve 610 derece aralığında değişen yanıcı sıvılar
Örnek: Benzin, Mazot vb.
Yanıcı sıvılar, ısınmaları halinde buharlaşan gazın yanma noktasına göre üç alt sınıfı ayrılmaktadır.

Yanıcı Katılar

SINIF 4.1. YANICI KATILAR
Yanıcı katı madde veya nesneler
Örnek: Alüminyum tozu, Sellüloid, Naftalin, Kuru Lifler, Neft Yağı vb.

Kendiliğinden Yanabilen Katılar

SINIF 4.2. KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
Kendiliğinden alev alan maddeler
Örnek: Kopra, Balık Unu, Kuru Ot vb.

Suyla Temas Ettiğinde Yanan Katılar

SINIF 4.3. SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE YANABİLEN KATILAR
Suyla temas ettiğinde yanıcı ya da zehirli gaz çıkarabilen maddeler
Örnek: Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum vb.

Oksitleyici Maddeler

SINIF 5.1. OKSİTLEYİCİ MADDELER
Oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasına sebep olan maddeler
Örnek: Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat vb.

Organik Peroksitler

SINIF 5.2. ORGANİK PEROKSİTLER
Yanıcı ve patlayıcı olabilen maddeler. Tüm peroksitler bu sınıfa dahildir.
Örnek: Hidrojen peroksit, oksijen peroksit vb.

Zehirleyici Maddeler

SINIF 6.1. ZEHİRLEYİCİ MADDELER
İnsanlara, çevreye zarar verebilecek zehirli maddeler
Örnek: Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Kurşun vb.

Bulaşıcı Maddeler

SINIF 6.2. BULAŞICI MADDELER
Bulaşıcı hastalık yayabilecek maddeler
Örnek: Kemik, Kemik Yağı, Hayvan Derileri, Kan Tozu vb.

Radyoaktif Malzeme

SINIF 7. RADYOAKTİF MADDELER
Radyasyon yayan maddeler
Örnek: Uranyum, Platinyum vb.

Aşındırıcı Maddeler

SINIF 8. AŞINDIRICI MADDELER
Temas halinde deri üzerinde aşınma yapan maddeler
Örnek: Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Galyum, Cıva vb.

Diğer Tehlikeli Maddeler

SINIF 9. DİĞER TEHLİKELİ MADDELER VE NESNELER
Taşıma sırasında tehlikeli arz eden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler
Örnek: İçten yanmalı cihazlar, motorlar, kuru buz vb.