Tehlikeli Madde Kodları

Patlayıcılar

SINIF 1. PATLAYICILAR
Patlayıcı maddeler ve nesneler
Örnek: Havai fişekler, Fünyeler, TNT, Dinamit vb.
Patlama riski ve yanıcılığına göre alt sınıflara ayrılmaktadır.

Yanıcı Gazlar

SINIF 2.  GAZLAR
Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş gazlar
Örnek: Asetilen, Etan, Metan, Etilen, Hidrojen vb.

Yanıcı Özelliği Olmayan Gazlar

SINIF 2.1. YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
Yanıcı değil ama ısı aldığı zaman genleşip patlayabilir.
Örnek: Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava gazı, Oksijen vb.

Zehirli Gazlar

SINIF 2.2. ZEHİRLİ GAZLAR
Salınımı durumunda zehirli olan gazlar
Örnek: Amonyak, Flor, Klorit, Karbon Monoksit vb.

Yanıcı Sıvılar

SINIF 3. YANICI SIVILAR
Yanma noktası, 180 ve 610 derece aralığında değişen yanıcı sıvılar
Örnek: Benzin, Mazot vb.
Yanıcı sıvılar, ısınmaları halinde buharlaşan gazın yanma noktasına göre üç alt sınıfı ayrılmaktadır.

Yanıcı Katılar

SINIF 4.1. YANICI KATILAR
Yanıcı katı madde veya nesneler
Örnek: Alüminyum tozu, Sellüloid, Naftalin, Kuru Lifler, Neft Yağı vb.

Kendiliğinden Yanabilen Katılar

SINIF 4.2. KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
Kendiliğinden alev alan maddeler
Örnek: Kopra, Balık Unu, Kuru Ot vb.

Suyla Temas Ettiğinde Yanan Katılar

SINIF 4.3. SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE YANABİLEN KATILAR
Suyla temas ettiğinde yanıcı ya da zehirli gaz çıkarabilen maddeler
Örnek: Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum vb.

Oksitleyici Maddeler

SINIF 5.1. OKSİTLEYİCİ MADDELER
Oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasına sebep olan maddeler
Örnek: Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat vb.

Organik Peroksitler

SINIF 5.2. ORGANİK PEROKSİTLER
Yanıcı ve patlayıcı olabilen maddeler. Tüm peroksitler bu sınıfa dahildir.
Örnek: Hidrojen peroksit, oksijen peroksit vb.

Zehirleyici Maddeler

SINIF 6.1. ZEHİRLEYİCİ MADDELER
İnsanlara, çevreye zarar verebilecek zehirli maddeler
Örnek: Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Kurşun vb.

Bulaşıcı Maddeler

SINIF 6.2. BULAŞICI MADDELER
Bulaşıcı hastalık yayabilecek maddeler
Örnek: Kemik, Kemik Yağı, Hayvan Derileri, Kan Tozu vb.

Radyoaktif Malzeme

SINIF 7. RADYOAKTİF MADDELER
Radyasyon yayan maddeler
Örnek: Uranyum, Platinyum vb.

Aşındırıcı Maddeler

SINIF 8. AŞINDIRICI MADDELER
Temas halinde deri üzerinde aşınma yapan maddeler
Örnek: Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Galyum, Cıva vb.

Diğer Tehlikeli Maddeler

SINIF 9. DİĞER TEHLİKELİ MADDELER VE NESNELER
Taşıma sırasında tehlikeli arz eden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler
Örnek: İçten yanmalı cihazlar, motorlar, kuru buz vb.

other languages Other Languages