KOBİ Nedir? Hangi İşletmeler KOBİ’dir?

KOBİ, küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlasa da ekonomik alanda büyük avantajı bulunmaktadır. Ancak sadece işletme yapılanması olarak değerlendirilmemelidir. KOBİ varlığı ile ekonomik alanda önemli bir yere sahiptir. Büyük işletmeler daha çok göz önünde bulunsa da KOBİ’ler hayatın içinde yer alır. Bu özelliği ile aslında büyük işletmelerin ve ekonomik büyümenin can damarları olarak gelişime katkı sağlar. Bu nedenle de pek çok büyük firma ve banka, KOBİ’lere destek paketleri oluşturmaktadır. KOBİ destek seçenekleri ile KOBİ’ler belli yatırım ve teşvik paketlerinden yararlanabilmektedir.

Hangi İşletmeler KOBİ Sayılır?

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için belirli kriterlere uyması gerekmektedir. Bu kriterler “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yönetmelikte bir işletmenin KOBİ sayılması için çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı verileri yer almaktadır. Yönetmelik, 2018 yılında güncellenmiştir. Belirlenen bu esaslar çerçevesinde KOBİ’ler düzenlenen hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun için işletmelerin mali ve yapısal açıdan yönetmeliğe uygun şartları karşılaması oldukça önemlidir.

KOBİ tanımı içerisinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler yer almaktadır. İşletmeler, çalışan sayısı ve mali açıdan farklılıklarına göre kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler, hangi işletmelerin KOBİ sayıldığını da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yönetmeliğe göre belirlenen işletme esasları şu şekildedir:

Mikro ölçekli işletmeler: Bünyesinde 10 kişiden az elemanı olan ve yıllık net satış hasılatı 3 milyonu aşmayan işletmelerdir. Yıllık net satış hasılatı 2018 yönetmeliği öncesi 1 milyon iken yeni yönetmelikle 3 milyona yükseltilmiştir.

Küçük ölçekli işletmeler: Bünyesinde 50 kişiden az eleman olan ve yıllık satış hasılatı 25 milyonu aşmayan işletmelerdir. Yıllık net satış hasılatı 2018 yönetmeliği öncesi 8 milyon iken yeni yönetmelikle 25 milyona yükseltilmiştir.

Orta ölçekli işletmeler: Bünyesinde 250 kişiden az eleman olan ve yıllık satış hasılatı 125 milyonu aşmayan işletmelerdir. Yıllık net satış hasılatı 2018 yönetmeliği öncesi 40 milyon iken yeni yönetmelikle 125 milyona yükseltilmiştir.

Bu verileri baz alarak işletmenizin hangi ölçekte yer aldığını ve KOBİ olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Ayrıca KOSGEB internet sitesinde yer alan “KOBİ miyim” testini çözerek kolaylıkla KOBİ olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir?

KOBİ’ler çalışan sayıları ve mali bilgileri dikkate alınarak ölçeklendirilmektedir. Bunun dışında diğer işletmelerle olan sermaye ve oy hakkına göre farklı türlere ayrılmaktadır. KOBİ işletme türleri, bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak üçe ayrılmaktadır.

Başka bir işletmenin %25 veya fazlasına, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşunun %25 veya daha fazla hissesine, birkaç bağlı işletme veya müştereken işletmenin %25 ve daha fazla hissesine sahip olmayan işletmeler, bağımsız işletmelerdir. Ayrıca bu işletmelerin konsolide edilmiş hesaplar düzenlememesi ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almaması gerekmektedir.

Ortak işletmelerde esas alınan noktalar; sermaye ve oy haklarıdır. Tek başına veya bağlı işletmeleriyle bir işletme üzerinde hâkim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ile %50 arasında söz hakkına sahip olan işletmeler, ortak işletmelerdir. Aynı şekilde başka bir işletmenin de kendi üzerinde hâkim etki yaratmayacak şekilde, oy hakkı ve sermayesinin %25 ile %50 arasında söz hakkına sahip olması durumunda da işletmeler, ortak işletme sayılmaktadır.

Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna, yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme, oy haklarını çoğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olan işletmeler, bağlı işletmelerdir. Bu şartlardan en az birisini taşıması ilk işletme hakim, diğeri ise bağlı işletme olarak tanımlanabilmektedir. Bağlı şirket türünde esas olan; yönetimde hakim etkinin yaratılmasıdır.

KOBİ’lerin Avantajları Nelerdir?

KOBİ’ler hem kendi içlerindeki üretim yapıları hem de ekonomik büyümedeki varlıkları ile pek çok avantaj sağlar. Bu avantajlarından kaynaklı da KOBİ’lere destek, kredi gibi seçenekler ile teşvikler artırılmaktadır.

TÜİK İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları Çalışması 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam işletmelerin %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu oran, sayısal bir çoğunluktan öte KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı da gözler önüne sermektedir. YSHİ 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de KOBİ’lerin üretim değerindeki payı, %56,2 iken cirodaki payı %63,3’tür. Oranlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye ekonomisini canlandıran ve ilerleten KOBİ’lerdir. 

Kendi içlerinde pek çok avantaj barındıran KOBİ yapısı, daha az yatırımla daha çok üretim yapabilmeyi sağlar. Ayrıca KOBİ’ler, büyük sanayi işletmelerinin tamamlayıcısı oldukları için varlıklarını korumak ve arttırmak amaçlı yatırım, teşviklerden yararlanabilmektedir.

Bu desteklere bir yenisini, CAG Logistics eklemektedir. Lojistik sektöründe bir ilk olan “Yol Arkadaşım KOBİ Destek Paketi” ile KOBİ’lere destek sunmaktadır. Bir yıl boyunca ihracat-ithalat taşımaları için CAG Logistics ile yola çıkan KOBİ’ler, bir yıllık taşıma masraflarından %3’e varan oranlarda geri ödeme alabilmektedir. KOBİ olarak bu destekten faydalanmak ve ticari hedeflerinize güvenilir bir şekilde ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekecek diğer yazılar:

Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Nedir?

Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın:

Instagram Sayfamız

Facebook Sayfamız

Linkedin Profilimiz

Youtube Kanalımız    Yazar:
    1952 yılında temelleri atılan, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, “Zamanında, doğru yerde!” mottosuyla faaliyete başladığı ilk günden bu yana uluslararası taşımacılık sektörünün lideri olma vasfıyla çalışmalarını yürütmektedir.

    Bir cevap yazın

    other languages Other Languages