Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Nedir?

Lojistik sektörü, yıllardır gelişen ve arz-talep dengesine kendisini güncelleyen bir sektördür. İhracat ve ithalat dengelerinin hızla değişmesi ile lojistik sistemleri de gelişmiştir. 1. Parti Lojistik ve 2. Parti Lojistik hizmetlerinin yetemediği noktada ortaya Üçüncü Parti Lojistik, kısaltması ile 3PL ortaya çıkmıştır. 1990’lardan sonra karmaşıklaşan tedarik zincirine çözüm bulmak için 4PL şirketleri de hizmet sağlamaya başlamıştır. Görüldüğü gibi lojistik, durağan tek yönlü bir alan değildir. Dış ticaret desenlerine göre ve pazarın rekabetçi yapısına göre gelişmekte ve gelişmeye devam etmektedir.

1PL ve 2PL Lojistik Nedir?

Üçüncü parti lojistiğin işleyişini ve taraflarını daha net kavramak için 1. parti ve 2. parti lojistik detayları yol göstericidir. Üçüncü partinin çıkış noktasında etkileyici olan 1PL ve 2PL, lojistik sistemlerinin gelişiminde rol oynamaktadır.

Birinci parti lojistikte taraf; lojistik hizmeti alan taraftır. 1P, bir üretici veya toptancı/perakendeci olan herhangi bir göndericiyi temsil etmektedir. Lojistik işleyişi, yani 1PL, göndericinin kendi imkanları ile yaptığı lojistik faaliyeti olarak bilinmektedir. Rekabetin ve imkanların düşük olduğu zamanlarda bu sistem, yeterli gelmektedir. Ancak daha geniş çaplı bir iş için lojistik tarafının bu şekilde işlemesi hem göndericiyi hem de alıcıyı zorlayabilmektedir.

İkinci parti lojistikte taraf; birinci parti olan gönderici firmaların müşterisi olarak tanımlanmaktadır. Bu statüde lojistik işleyişi ise 1. parti firmalarla iş birliği şeklinde yürümektedir. 2PL firmalarının yatırım bazlı olarak taşımacılık araçları, depo yerleri, antrepolar gibi kendi varlıkları bulunmaktadır. Bu varlıkları ile geleneksel taşımacılık, depoculuk hizmetleri vermektedirler. Depolama ve taşımacılık sürecinde gönderici-alıcı arasında 2. parti lojistik firmaları bir aracı görevi görmektedir.

Lojistik fonksiyonları, sadece taşımacılık değil sistemsel bir strateji işidir. Zamanla lojistiğin çeşit ve alansal olarak büyümesi, işletmelerin faaliyetleri yönetmesini zorlayıcı hale getirmiştir. 2PL ile depolama ve taşımacılık için aracı firmaların varlığı ortaya çıksa da geleneksel taşımacılık hizmetleri ile büyük firmaların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ayrıca takip, bilgilendirme gibi unsurlar da lojistik için hayati önem taşımaktadır. Bu gelişmeler, işletmelerin kendi uzmanlıklarının üstünde bir süreci beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak üçüncü parti lojistik hizmet veren firmalar ortaya çıkmıştır. Böylelikle şirketlerin ihtiyacına yönelik süreç yönetimi sağlanmaya başlanmıştır.

Üçüncü Parti Lojistik Firmaları Hangi Hizmetleri Sağlar?

İşletmelerin hızlı değişen ekonomik ortamda, asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının en kolay yollarından biri; kurum içerisinde gerçekleştirilen belli faaliyetlerinin bir dış kaynak tarafından yönetilmesi ve kontrol edilmesidir. Bu ihtiyaca yönelik 3. parti lojistik firmaları, bir dış kaynak olarak firmalara profesyonel destek sağlamaktadır.

Üçüncü parti lojistik ile her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışı başlangıçtan son noktaya kadar takip edilmektedir. Böylelikle tedarik zinciri içerisindeki hareketlerin verimli şekilde işlemesine ve kontrol altında tutulmasına imkan tanınmaktadır.

3. parti lojistikte taraf; lojistik servis sağlayıcılarıdır. Bu firmalar, hizmeti kendi alt yapıları ile sağlamakta ya da aracı firmalar ile iş birliği yaparak şirketlere çözüm sunmaktadır.

3. parti lojistik firmaları hizmet anlayışı olarak farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında 3. parti lojistik firması, taşıma, depolama, envanter yönetimi, katma değerli hizmetler ve bilgi sistemleri hizmetleri sağlamaktadır. Kısacası, tedarik zincirinin operasyonel kısmına odaklanarak sürecin koordineli bir şekilde işlemesi için hizmet sunmak, temel faaliyet alanıdır.

4PL Nedir?

Dördüncü parti lojistik (4PL), bilgi teknoloji sistemlerinin gelişmesi ve lojistik süreçlerine etkisi ile hayatımıza girmiştir. 4PL ile ürünlerin üretim aşamasından tüketiciye ulaşacağı ana kadarki bütün karmaşık lojistik sürecinin tek bir kaynaktan yönetimi sağlanmaktadır.

4PL hizmet sunan firmalar, kapsamlı tedarik zinciri yönetim hizmeti vermektedir. Bu kapsamlı yönetim süreci, bu zamana kadar lojistikte dış kaynak kullanımının en gelişmiş sistemidir. Ayrıca lojistik süreci baştan tasarlama, süreci dönüştürme ve süreci yürürlüğe koyma gibi yönetim faaliyetleri de 4PL içerisinde yer almaktadır.

4. parti Lojistikte, taraf; sadece aracı olmak ya da servis vermenin yanı sıra çözüm üreten, birden fazla 3PL firmasını bir organizasyonda koordine edebilen, bilgi akışını sağlayan firmalardır. Bu firmalar, tedarik zincirindeki tüm kalemleri, profesyonel çözümlerle hayata geçirmeye odaklanmaktadır.

4.parti lojistik firmaları baştan sona kadar araştırma, takip, destek ve yönetimin bir arada olduğu çalışma anlayışı ile taşımacılık hizmeti sağlamaktadır.

3. Parti Lojistik (3PL) ve 4. Parti Lojistik (4PL) arasındaki farklar nelerdir?

Hem 3PL hem de 4PL firmaları lojistik sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde işlemesinde profesyonel destek sunmaktadır. Ancak 3PL VE 4PL arasında farklar bulunmaktadır. Bu farklar, arz ve talep dengesine göre lojistik sistemlerinin de gelişimiyle doğru orantılıdır.

3PL firmalarının genellikle taşıma, depolama gibi operasyonel süreçlere odaklanması sonucu karmaşık lojistik sistemlerine yeterli gelmemektedir. Lojistik yönetimi, ürünlerin depolanması ve taşınması ile fiziksel süreciyle dikkati çekse de gümrük, analiz, muhasebe gibi pek çok etken süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle de 3PL firmalarının yetemediği noktada 4PL firmaları ortaya çıkmıştır.

4. parti lojistik firmaları, lojistik sistemlerine bütünsel bir yönetim anlayışı ile yaklaşmaktadır. 3PL firmaları uygulama işlemlerine odaklanırken 4PL firmaları bunların yanı sıra danışmanlık vermekte ve stratejik planlamada destek sağlamaktadır.

Genel olarak bakıldığında 3. Parti ve 4. Parti lojistik arasındaki farklar şu şekildedir:

  • 3PL, tedarik zinciri yönetiminin operasyon kısmına odaklanır. 4PL ise tüm tedarik zinciri adımlarını yönetir.
  • 3PL, tek bir fonksiyonun işleyişinde destek sağlarken 4PL, lojistiğin tüm sürecinde aktif rol oynar.
  • 3PL, depolama ve ulaştırma için kontrol sağlar. Ancak 4PL ayrıca danışmanlık ve süreç yönetimi ile de kontrolü en üst düzeyde tutar.

4PL firmaları, lojistik ağında hizmet veren şirketlerin koordinasyonunda ayrıntılı planlama ile en yüksek verimliliği sağlamaktadır. Bu firmalardan biri olan CAG Logistics, 4. parti lojistik hizmetleri (4PL) kapsamında uçtan uca tedarik zinciri yönetimi sunmaktadır. Siz de yatırım danışmanlığı, tedarik zinciri danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak Türkiye’de ya da farklı coğrafyalarda hızla faaliyete geçebilirsiniz.

İlginizi çekecek diğer yazılar:

Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Uluslararası Lojistik Nedir?

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın:

Instagram Sayfamız

Facebook Sayfamız

Linkedin Profilimiz

Youtube KanalımızYazar:
1952 yılında temelleri atılan, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, “Zamanında, doğru yerde!” mottosuyla faaliyete başladığı ilk günden bu yana uluslararası taşımacılık sektörünün lideri olma vasfıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Bir cevap yazın

Other Languages