Uluslararası Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Lojistik kavramı Amerika’da ortaya çıkmıştır. Ürün ve hizmet alanlarının istenilen şekilde temin edilmesi lojistik alanına karşılık gelmektedir. Lojistik faaliyetleri ilk olarak askeri alanda kullanılsa da, 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası ticaret alanında da kullanılmaya başlanmıştır. En genel tanımıyla lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye ulaştığı ana kadar olan tüm nakliye, depolama, ulaşım, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi süreçleri ifade eder. Dünyanın en büyük lojistik kuruluşu olan Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) lojistik kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Lojistik müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir”. Lojistik süreçlerinde amaç; doğru zamanda, doğru yere ve rekabetçi koşullar dahilinde nakliyat gerçekleştirilmesidir.

Uluslararası Lojistik Nedir?

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin kalbinde lojistik kavramı yatar. İhracat ve ithalat olarak ikiye ayrılan ticari faaliyetlerin temelinde dağıtım ve nakliye süreçleri bulunmaktadır. Globalleşen dünya düzeninde farklı ülkeler arasında yürütülen ticaret faaliyetleri lojistik şirketleri aracılığıyla yapılmaktadır. İşletmelerin tedarik zinciri ve düzenlenmesinden sorumlu olan lojistik çalışanları, uluslararası arenada ürün ve hizmetleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışmaktadırlar.  

Uluslararası Lojistik Firmaları Ne Hizmet Verir?

Uluslararası lojistik firmaları; uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, depo hizmetleri, iç dağıtım, proje yönetimi, gümrük ve sigorta hizmetleri, lojistik çözümler, müşterilerle etkili iletişim, nakliye vb. hizmetler ile çözüm odaklı çalışmalar yapmaktadır. Ürün ya da hizmetlerin güvenilir bir şekilde hedef noktaya ulaştırılması lojistik şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Yapılan taşımacılık faaliyetleri; karayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, havayolu ve bunların farklı kombinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilen lojistik faaliyetleri sayesinde paydaşlar ile etkili iletişim süreçleri sağlanır. Uluslararası lojistik alanında müşterinin beklentileri ve firmanın misyonu düşünülerek hareket edilmektedir. Taşımacılık faaliyetleri; kombine taşımacılığı, proje taşımacılığı ve diğer hizmetler adı altında sürdürülmektedir. Evrensel hizmet standartları sağlanarak gerçekleştirilen lojistik çalışmaları; maliyet, hız ve tutarlılık alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Firmanın yükleri zamanında ulaştırması, maliyet olarak makul teklifler vermesi ve yapılan önceki çalışmalar ile tutarlılık göstermesi lojistik şirketini ticari alanda öne çıkarmaktadır. Lojistik tercihleri yapılırken de bu üç özellik araştırılmalıdır. Destekleyici faaliyetler alt başlığında bulunan lojistiğin temel faaliyetleri; üretim öncesinde gerçekleştirilen lojistik, üretim sürecinde gerçekleştirilen lojistik, üretim sonrasında gerçekleştirilen lojistik, pazarlama ve satış faaliyetleri, satış sonrası müşteri için sunulan hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır.

Uluslararası Lojistik Yönetimi Nasıl Olmalı?

İletişim ve teknoloji hizmetlerinin gün geçtikçe artması ve uluslararası piyasada beklentilerin yükselmesi sebebiyle lojistik yönetimi kavramı değer kazanmıştır. Ürünün ortaya çıkışı ile başlayan lojistik süreci, ürünün istenilen yere doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını da amaçlamaktadır. Doğru atılım ve süreçlerin etkili bir şekilde takip edilmesi lojistik için fayda sağlanmaktadır. Uluslararası lojistik yönetiminde önemli olan diğer bir etken ise ülkelerin ticaret hukukunu iyi bilmek ve iş ilişkilerinin uyum içerisinde yürütülmesinde saklıdır. Kontrol, operasyon ve planlama yapabilmek yönetim için değerlidir. Lojistik yönetiminden önceden gerçekleşebilecek krizleri hesaplayarak çözümler üretebilmek, olası krizleri önlemede yardımcı olacaktır. Lojistik faaliyetlerinde planlamaların yapılarak sürecin takip edilmesi oldukça önemlidir. Operasyon biriminin hizmetleri ve kontrol aşamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öngörü sahibi olabilmek gereklidir. Kurum içi iletişimin plan ve program dahilinde yürütülüyor olması, lojistiğin ideal koşullarda gerçekleşmesine zemin hazırlar. Teslimat ve dağıtım süreçlerinin sekteye uğramadan yönetilmesi lojistik şirketlerinin en temel misyonudur. Alanında uzman ve profesyonel lojistik ekipleri ile çalışmak, lojistik sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Uluslararası Nakliyat Nedir?

Uluslararası nakliyat, uluslararası taşımacılık olarak da ifade edilmektedir. Bir ürünün başka bir ülkeye taşınması süreci uluslararası nakliyat kavramına karşılık gelmektedir. Bu taşımacılık hizmetleri gerçekleştirilirken uluslararası taşımacılık kurallarına da bağlı kalmak şarttır. Taşıma sözleşmeleri adı altında gerçekleşen bu hizmetler taşımacılığın türüne, taşımacılık araçlarına ve özelliklerine göre değişim göstermektedir. Nakliyat gerçekleşirken yapılacak sözleşmelerde taşınacak ürünün bilgisi, taşıma biçimleri, alıcı ve gönderi bilgileri, ulaştırılma tarihi, hacmi, taşıma ücretleri, ödeme koşulları gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bağlamda nakliyat işlemleri prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile yapılan nakliyat hizmetlerinde ürünün alıcıya teslim edilmesine kadarki süreçte güvenilir ve hızlı olunması önemlidir.

Uluslararası Nakliyat Süreci Nasıl İşler?

Uluslararası nakliyat süreci taşınacak ürünün hazırlanmasıyla başlar, ulaşılacak olan ülkeye teslimi ile sonlanır. Bu süreç devam ederken alıcı ve gönderici arasında yapılan sözleşmeler, iki tarafın da ticari faaliyetlerinin karşılıklı olarak korunabilmesini sağlar. Ürünü gönderen firmanın bilgileri, alacak kişi ya da firma bilgisi bildirilir. Bu süreçler dahilinde nakliyat sürecinde ürünün paketleme, hazırlık, ulaşım faaliyetleri takip edilir. Nakliyat aşamasıyla devam eden süreçte güvenilir hizmet alabilmek ve müşteri odaklı planlamalar yaparak faaliyetleri sürdürmek önemlidir. Sorumluluk bilinci ile adım atabilmek nakliye sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini olanaklı kılar. Süreçte ilk aşama paketleme işlemidir. Daha sonra ise plan dahilinde müşterilerin nakliyat işlemini gerçekleştirecek kişilerden bilgi alması gerekmektedir. Yerleştirme sürecinde ise gönderilen ürünlerin ulaştırılması planlanmaktadır. Tercih edilen taşıma yöntemine göre lojistik aşamaları tamamlanır. Lojistik iş süreçlerinin yürütülmesi; müşteriler, rakipler, dağıtımcılar ve ortaklar aracılığıyla sağlanır. İş yaratma ve büyütme açısından bakıldığında uluslararası nakliyat sektörü gün geçtikçe önem kazanan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, yapılan nakliyatların belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Uluslararası Nakliyat Fiyatları

Uluslararası nakliye fiyatları belirlenirken bu fiyatlamalar belirli koşullar altında yapılmaktadır. Bu koşullar, taşıma türü, ürünün gideceği yer, araç tipi, mesafe bilgisi ve gümrük kapılarından geçmesi gibi değişkenleri kapsamaktadır. Ürünün hangi nakliye aracıyla gideceği de önemlidir. Kara, demir, deniz ya da havayolu ulaşımı ile gerçekleştirilecek lojistik çalışmalarında ürünün başlangıç noktasından gideceği yere kadarki süre, fiyat bilgisine eklenmektedir. Uluslararası nakliye hizmeti alacak firmaların profesyonel bir lojistik hizmeti alabilmesi için, ihtiyaçlarına en uygun olan ve alanında uzman olduğuna emin olduğu lojistik firmasını seçmesi önemlidir. Yetki belgelerine bakılarak ve daha önceki lojistik faaliyetleri araştırılarak firma tercihinde bulunulabilir. “Navlun” terimi ile ifade edilen taşıma ücretleri için firmalar farklı fiyatlar teklif edebilmektedir. Navlun ücretleri değişkenlik göstermekte olup, sabit bir ücret sunulamamaktadır. Yükün alış-varış noktası, nakliyatın hangi araçla yapıldığı, teslimat süresi, gümrük işlemleri vb. unsurlar navlun hesaplamalarında belirleyici olmaktadır. Uluslararası nakliyat yapılırken en önemli noktalardan biri de gümrük işlemleridir çünkü gönderilen bir ürünün gümrükten geçmesi ve belirli prosedürler dahilinde alıcıya ulaştırılması gerekmektedir.

Uluslararası Lojistik ile Uluslararası Nakliyat Farkları Nelerdir?

Lojistik ve nakliyat terimleri ticaret alanında oldukça karıştırılan kelimelerdendir. Lojistik ilk olarak askeri amaçlı kullanılmış bir terim olmakla beraber gelişen iletişim teknolojileri sayesinde ticaret alanında da etkisini göstermiştir. Lojistik, ürün ya da hizmetin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde alış noktasından varış noktasına teslimatını ve bu teslimat sürecinin başlangıçtan sonuna kadar takip edilen bir sistemi ifade etmektedir. Uluslararası nakliyat terimi ise lojistik alanının alt başlığında yer almaktadır. Lojistik faaliyetlerinin diğer bir bileşeni olan nakliyat işlemleri, ürünün yalnızca taşınması görevini üstlenmektedir. Tedarikçiler, ortaklar, müşteriler ve lojistik firmaları ile sağlanan lojistik sürecinde bütün alt hizmetler hesaba katılmaktadır. Yalnızca taşımacılık hizmetini içeren nakliyat hizmeti ise daha dar bir alanı kapsamaktadır.

Uluslararası Lojistik Avantajları

Tedarik zinciri denilen kavram uluslararası lojistiğin avantajlarından bir tanesidir. Lojistik, ürün ve hizmetlerin karşılıklı olarak fayda sağlaması aracılığıyla bir yerden bir yere ulaştırılmasıdır. Tedarik zinciri ise, yüklerin ilk üreticiden son tüketiciye ulaştırılması sürecindeki tedarikçileri de kapsayan kesişme noktasıdır. Tedarik zinciri; üretim, dağıtım, toplama merkezlerini içerir.

Lojistik, dış ticaret hacminin artmasını da yardımcı olmaktadır. Lojistik çalışmaları güçlü bir şekilde yönetilen ülkelerin milli gelirleri ve dış ticaret hacmi gelişme göstermektedir. Ülkeler ticaret alanından elde ettikleri geliri artırmak için şu iki yola başvurmaktadır: Tedarik zincirini genişletmeye çalışmak ve lojistik maliyetlerini düşürmek. Yapılan bu işlemlerle hem ticaret hacmi büyür hem de ülkelerin gelirleri de bir anlamda artmaya başlar. Gelişen teknolojiler sayesinde e-ticaret ile lojistik alanının yöndeşmesi sağlanmıştır. ‘Yeni nesil etkiler’ başlığında yer alan internet teknolojileri ve kolay ulaşılabilirlik, eşzamanlılık kavramları sayesinde lojistik alanındaki mekânsal uçurum azalmıştır. Bu sayede, ticari anlaşmalar, dağıtım, pazarlama, milli gelir gibi konularda yeni kazanımlar elde edilmiştir. Verilerin işlenmesi, müşteri profilinin çıkarılması, paydaşlar ile iletişim, ar-ge hizmetleri birlikte uygulandığında ülke için de lojistik firmaları için de önemli kazançlar sağlanacaktır.

Uluslararası Nakliyat Avantajları

Yurt dışında bulunan alıcılara en kısa sürede ürünü ulaştırma amacı taşıyan uluslararası nakliyat firmaları gün geçtikçe sayısını artırmaktadır. Rekabetin bu denli yoğun olduğu bir alanda öne çıkmak için uluslararası nakliyat firmalarının sahip olması gereken bazı nitelikler bulunmaktadır. Bu niteliklerden bazıları şunlardır: Uluslararası taşımacılık standartlarına uygun olarak ürünün ulaştırılma çabası. Ürünün güvenilir ve istenilen süre içerisinde ulaştırılması. Ürün teslim edildikten sonra kontrol işlemlerinin sağlanması ve müşteri ile hizmet boyunca ve sonrasında görüşmelerin sürdürülmesi.

Kurumsal bir uluslararası nakliyat firmasından alınan destek ile, aracı kişi ve kurumlarla muhatap olmak zorunda kalmadan yüklerin ulaştırılma ve dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Bir ülkeden farklı bir ülkeye taşınan ürünler, yasalar ve kanunlar aracılığıyla sigortalanmaktadır. Yapılan sözleşme ve sigortalar sayesinde alıcı ve gönderici arasındaki hak kayıpları önlenmektedir. Ürünün tüm yükleme, taşıma ve dağıtım süreçleri boyunca hasar görmeden muhafaza edilebilmesi, nakliyat sürecinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi ve alanında uzmanlığa ve yetkin bir ekibe sahip nakliyat firmaları sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Bu yazımız da dikkatinizi çekebilir: Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın;Yazar:
1952 yılında temelleri atılan, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, “Zamanında, doğru yerde!” mottosuyla faaliyete başladığı ilk günden bu yana uluslararası taşımacılık sektörünün lideri olma vasfıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Bir cevap yazın

Other Languages