Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Bir işletmenin maksimum karlılığa ulaşması, her zaman nihai hedeftir. Genellikle bu hedefi gerçekleştirmek için satış, temel nokta olarak görülmektedir. Ancak satış aşamasına gelene kadar planlama ve yönetim faaliyetleri göz ardı edilmemelidir. Çünkü bu faaliyetlerin etkili bir şekilde optimize edilmesi, satışları da doğrudan etkilemektedir. İşletmenin karlılığına artı değer kazandıran faaliyet planlaması, müşteri memnuniyetini de üst düzeye çıkarmaktadır. Bu faaliyet süreçlerini doğru şekilde ilerlemesini sağlamak içinse tedarik zinciri yönetimi stratejik önem taşımaktadır.

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri kavramının kapsadığı noktalar, planlama ve yönetim alanlarını da doğrudan göstermektedir. Hammaddelerin siparişi ve elde edilmesinden, mamullerin üretilmesine, müşteriye dağıtım ve ulaştırılmasına kadar olan kurumsal fonksiyonlarına uzanan bir faaliyet zinciridir. Açıkçası bu faaliyet zinciri, tek yönlü değil, bütüncül bir kapsama ile bir ağ olarak düşünülebilmektedir.

Tedarikçilerden nihai tüketicilere giden malzemelerin, parçaların ve ürünlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili faaliyetler bütünü, bu sistem ile tanımlanabilmektedir. İşin gerçekleşmesi sürecinde yer alan tüm fonksiyonları, özerk fonksiyonlar dizisi olarak değil bütünleşik olarak ele almak, sistemin temel özelliğidir. Büyük resme odaklanarak zincir içerisinde yer alan şirketlerin işleyişindeki dengesizliklerin tespit edilmesi ve uygun çözümler getirilmesi ile de stratejik kararlarla doğrudan bağlantılıdır.

İşletmelerin tüm çalışma süreçleriyle ilişkili olan bu kavram, tedarikçiden başlayıp müşteriye kadar uzanan yolu kapsamaktadır. Bu yolda gerçekleştirilen ürün akışı dışında bilgi akışı da oldukça önemlidir. Bilgi akışının optimize edilmesi ile ürün akışı ve nakit akışı da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu akışın kontrolü ise tedarik zinciri yönetimi ile sağlanmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Farklı süreçleri kapsayan tedarik zincirinin yönetim aşamasında, süreçlerin işleyişini verimli hale getirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda her aşamayı analiz etmek ve planlamak gereklidir. Aynı zamanda tüm aşamaların bir arada etkin şekilde işleyişine de dikkat edilmelidir. Tedarik zinciri yönetiminin kapsadığı bu aşamalar ise şu şekildedir:

Sipariş yönetimi: Siparişlerin zamanında ve sorun çıkmadan teslim edilebilmesi için işletme faaliyetlerinin organizasyonunun sağlanmasıdır.

Üretim Planlama: Gelen siparişler ve gelecek olan sipariş öngörüleri ile üretim süreçlerinin planlanmasıdır.

Üretim: Mamul, yarı mamul ya da hammaddelerin üretim planlama aşamasında belirlenen süre içerisinde ürüne dönüştürülmesidir.

Stok yönetimi: Planlama sürecinde belirlenen miktarda ürünün stok seviyesinin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecidir.

Depo yönetimi: Ürünlerin sevkiyata hazır halde depolanması ve bu süreçlerin maliyetlerinin çıkartılmasıdır.

Nakliye (Lojistik): Ürünlerin depodan alınarak tüketiciye ya da satıcıya ulaştırılması sürecinin yönetimidir. 

Bu aşamalar ve bu aşamalarda yer alan her şirket, zincirin bir parçasıdır. Birisinde oluşacak pürüz, bütün zinciri doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yönetim aşamasında sadece birinin işleyişine değil, hepsinin doğru şekilde işlediğine odaklanmalıdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Geliştirilir?

Tedarik zinciri, durağan bir fonksiyondan öte gelişmeler ve değişimlerden etkilenen bir süreç işleyişidir. Bu nedenle her işletme kendi ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine göre faaliyetlerini optimize ederken gelişeceğinin gerçeği ile sürekli olarak kontrollerini sağlamalıdır. Böylelikle hızlı, verimli ve karlı bir işleyişle rekabet gücünü arttırır, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutar.

Sistemi geliştirmek için incelenmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Tesis: İşletmenin tesis sayısı, kapasitesi, tesislerin nerede bulunduğu ve sabit maliyetleri gibi konular incelenmektedir.

Envanter (Stok): Stok çeşitliliği ve miktarı, sipariş miktarı, stokların bulunduğu tesisler, emniyet stokları, âtıl stoklar gibi konular incelenmektedir.

Lojistik (Nakliye): Nakliye hızı, kapasitesi, maliyeti gibi konular incelenmektedir.

Bilgi: Kullanılan teknolojiler, elde edilen bilgiler ve veriler, verilerin koordinasyonu analiz edilmektedir.

Tedarik: Tedarikçi ve ürün seçimi, satın alma miktarı, fiyat pazarlığı, tedarik süresi gibi konular incelenmektedir.

Fiyatlandırma: Maliyet ve değer bazlı fiyat, kar oranı, dinamik fiyatlandırma gibi konular ele alınmaktadır.

Gelişim için bu noktaları sürekli olarak kontrol etmek, gelişmelere ve ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirmek oldukça önemlidir. Çünkü doğru bir şekilde kurulmuş sistem, şirketin karlılığını, verimliliğini arttırmaktadır. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini hem kısa hem de uzun vadede olumlu bir şekilde etkilemektedir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetimi ile işleyişteki tüm noktaların çalışması incelenmekte ve yapılan iyileştirmeler sayesinde performans artmaktadır. Böylelikle istenilen veya beklenilen tüm yararlar, hammadde kaynaklarından son tüketiciye kadar bütün alanları etkilemekte ve maksimum düzeyde yarar sağlanmaktadır.

Tedarik zinciri yönetimi, etkin bir şekilde hayata geçirilirse işletmenin üretim ve pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu etki, daha fazla müşteri memnuniyeti, daha düşük maliyetlerle daha yüksek kar olarak her alanda gelişmenin ve büyümenin de yolunu açmaktadır. Tabii ki buradaki en önemli nokta; tedarik zinciri yönetiminin etkin bir şekilde işlemesidir.

İşletme açısından etkin bir tedarik zinciri yönetiminin avantajları şu şekildedir:

 • Tüketici taleplerini en iyi şekilde karşılayarak kaliteyi arttırır.
 • Toplam maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
 • İşletmenin tüm bilgi, ürün, hizmet ve para akışının kontrolünü sağlayarak yönetmeyi kolaylaştırır.
 • Üretimin sorunsuz ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanır.
 • Yeniliği takip etmeyi teşvik ederek gelişimi üst düzeye çıkarır.
 • Pazardaki değişikliklere karşı hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar.
 • Kontrol düzeyini yükselterek operasyonel karmaşıklıkları ortadan kaldırır.

Kısacası tedarik zinciri yönetimi ile performans önemli ölçüde artış göstermektedir. Ancak bu süreci en doğru ve uygun şekilde yürütmek için profesyonel bir planlama gereklidir. Bu nedenle de profesyonel destek almak, atılması gereken en doğru adımdır. CAG Logistics ile uçtan uca tedarik zinciri yönetimi desteği sağlayabilir, işletmenizi hızlı ve etkin bir şekilde geliştirmeye başlayabilirsiniz. Talep ve ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sürecini tasarlayıp yönetebilmemiz için hemen bizimle iletişime geçebilir veya teklif alabilirsiniz.

İlginizi çekecek diğer yazılar:

Uluslararası Lojistik Nedir?

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın:

Instagram Sayfamız

Facebook Sayfamız

Linkedin Profilimiz

Youtube Kanalımız  Yazar:
  1952 yılında temelleri atılan, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, “Zamanında, doğru yerde!” mottosuyla faaliyete başladığı ilk günden bu yana uluslararası taşımacılık sektörünün lideri olma vasfıyla çalışmalarını yürütmektedir.

  Bir cevap yazın

  other languages Other Languages